Ognik

Zapraszamy zorganizowane grupy przedszkolne oraz klas I-III szkół podstawowych, do odbycia zajęć edukacyjnych w jednej z czterech wielkopolskich sal "OGNIK". Tematyka spotkania, to szeroko pojęte bezpieczeństwo.

Chętnych opiekunów prosimy o kontakt:

68 332 40 00


Karta zgłoszenia

Regulamin

 Lokalizacja sal OGNIK na terenie kraju