Obszar chroniony

Powiat wolsztyński zajmuje obszar 680,03 km2 na którym zamieszkuje około 57 tysięcy mieszkańców. Średnia gęstość zaludnienia wynosi 81 osób na km2 przy czym na terenie Miasta i Gminy Wolsztyn przekracza 117 osób na km2.


Powiat wolsztyński tworzą gminy :

  • Przemęt o powierzchni 225,74 km2: Ludność- 14 050 osób
  • Siedlec o powierzchni 204,92 km2: Ludność- 12 626 osób
  • Wolsztyn o powierzchni 249,37 km2 ; Ludność- 30 429 osób

Powiat wolsztyński leży w południowo-zachodniej części województwa wielkopolskiego. Od północy graniczy z powiatem nowotomyskim, od wschodu z powiatami kościańskim i grodziskim, od południa z powiatem leszczyńskim a od zachodu z województwem lubuskim (powiatami zielonogórskim i nowosolskim).


Powiat wolsztyński jest powiatem rolniczym z udziałem przemysłu rolno spożywczego, meblarskiego i budowlanego. Ważną dziedziną gospodarki jest również rekreacja i wypoczynek. Na terenie gminy Przemęt zlokalizowanych jest 31 ośrodków wypoczynkowych, na terenie gminy Wolsztyn 8 i Siedlec 2.


Całkowita powierzchnia leśna powiatu wynosi ok. 22000 ha co stanowi 32 % ogólnej powierzchni, z tego około 90 % powierzchni stanowią drzewostany sosnowe, z sosną jako gatunkiem panującym -większość zajmują drzewostany od I do III klasy wieku.


Przez teren powiatu przebiega droga krajowa DK32 na trasie Zielona Góra-Poznań oraz drogi wojewódzkie biegnące w kierunku Nowego Tomyśla, Leszna (Wschowy), Nowej Soli, Zbąszynia. Na terenie powiatu występuje szereg kanałów, cieków wodnych i jezior. Ogólna powierzchnia jezior wynosi 2424,5 ha ( 24 jeziora) co stanowi 3,25 % powierzchni powiatu.