Awaryjne przeniesienie stanowiska kierowania

W czwartek 27 lutego 2020 roku, w wolsztyńskiej komendzie odbyły się ćwiczenia zakładające ewakuacje Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Wolsztynie w miejsce zastępcze.

Zgodnie z obowiązującą procedurą w tym zakresie, jako miejsce zastępcze wyznaczono Komendę Powiatową PSP w Grodzisku Wielkopolskim, dokąd przeniesiono wolsztyńskie stanowisko kierowania. W ćwiczeniach uczestniczył Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Wolsztynie wraz z przedstawicielami komendy. W trakcie ćwiczeń, sprawdzono uprzednio przygotowane rozwiązania w praktyce, co posłużyło opracowaniu wniosków i ewentualnych uwag w przedmiotowym zakresie. Cel ćwiczeń został osiągnięty - udało się pozytywnie przenieść funkcję operatorską jak i dyspozytorską, co skutkowało możliwością odbierania zgłoszeń, prawidłowym alarmowaniem jednostek i prowadzeniem korespondencji radiowej.


  • 20200227_1
  • 20200227_2
  • 20200227_3

Opracowanie/zdjęcia: asp. Waldemar Wielgosz