III edycja nagrody ANIMUS FORTIS (Mężny Duch)

Do 16 lutego 2020 r. można zgłosić kandydatów do III edycji nagród Dyrektorora Wojskowego Instytutu Medycznego ANIMUS FORTIS (Mężny Duch), nawiązania do najlepszych praktyk służbowych, wyboru celu jest uhonorowanie osób i instytucji szczególnych wpływ na funkcje zmian i kształtowanie funkcji usług ratowniczych.

Nagroda przyznawana jest w dwóch kategoriach. W kategorii indywidualnej („Osobiste męskiestwo”) - osobie, która w roku poprzedzającym przyznane nagrody wyróżniają się w znaczącym sposobie w działaniu ratowniczym w kategorii instytucjonalnej - przedstawiciele instytucji, które mają wpływ na wybrane działania działające na pozytywnych zmianach pozwalających skuteczniej ratować ludzkie życie. Laureatami mogą być osoby obsługiwane funkcjonalnie lub pracownikami instytucji, które realizują działania, są współuczestniczeni w realizacji szeroko pojętych zadań ratowniczych (np. W wojsku, policji, straży pożarnej, służbie zdrowia, WOPR, TOPR, GOPR).
Kandydaci zgłoszeni mogą zawierać osoby, jak i umowy, w formie pisemnej wniosku wraz z uzasadnieniem. Kapituła złożona z 13 członków przyznaje statuetkę, będącą miniaturą projektu „Pomnika Sanitariusza”, upamiętniającego medyków poległych w walkach o odzyskanie niepodległości oraz dyplomy honorowe. Nagroda objęta jest patronatem honorowym Prezesa Rady Ministrów.
Szczegółowe informacje o aplikacji Biuro Dyrektora WIM, tel. 261-817-721, e-mail: mzlotkowska@wim.mil.pl

Załączniki:

Regulamin konkursu
Wniosek o nagrodę indywidualna
Wniosek o nagrodę instytucjonalną


Opracowanie: Wydział Prezydialny, Gabinet Komendanta Głównego