Warsztaty z zakresu ratownictwa chemiczno-ekologicznego

Dnia 06.12.2019 r. na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie przeprowadzone zostały warsztaty z ratownictwa chemiczno-ekologicznego w zakresie podstawowym.

Celem ćwiczeń było:

 • Zapoznanie się z obowiązującymi zasadami organizacji ratownictwa chemicznego i ekologicznego w KSRG. Zakres działań podstawowych i obowiązujące przepisy w tym zakresie.
 • Zapoznanie się s sprzętem pożarniczym oraz środkami technicznymi niezbędnymi do prowadzenia działań z ratownictwa chem-eko.
 • Zapoznanie się z zasadami prowadzenia działań z zakresu ratownictwa chem-eko. 

W warsztatach udział brała zmiana służbowa JRG, OSP Przemęt oraz OSP Kębłowo. Na prowadzącego warsztaty wyznaczono asp. sztab. Witolda Maciejewskiego - dowódcę zmiany II JRG Wolsztyn. Początek szkolenia rozpoczął się na sali szkoleniowej. Zajęcia praktyczne odbywały się w garażu JRG oraz placu. Całość, poprzedzona została krótkim szkoleniem BHP. Na terenie komendy przygotowane zostały stanowiska na których strażacy doskonalili swoje umiejętności. Strażakom przekazano informację jakie zagrożenia mogą wystąpić, jak im przeciwdziałać, jak mają się zachować i jakiej pomocy należy udzielić.

Stanowiska przygotowane dla ćwiczących:

 • Stanowisko I - garaż JRG - na tym stanowisku strażacy zapoznawali się ze sprzętem z dziedziny ratownictwa chemiczno-ekologicznego. Omówiono parametry techniczne sprzętu oraz możliwości jego wykorzystania w działaniach ratowniczo-gaśniczych.
 • Stanowisko II - plac JRG - na tym stanowisku strażacy zapoznali się ze sprzętem będącym na wyposażeniu przyczepki dekontaminacyjnej, Omówiono wyposażenie przyczepki, przeznaczenie oraz sprawiono kabinę do dekontaminacji wstępnej.
 • Stanowisko III - plac JRG - na tym stanowisku przygotowano kilka obiektów do ćwiczeń. Strażacy w odpowiednim zabezpieczeniu ćwiczyli rozpoznawanie zagrożeń, wyznaczanie strefy, wykorzystanie sprzętu oraz prawidłowe techniki ich użycia.

Każde szkolenie, warsztaty czy ćwiczenia pomagają nam w zdobyciu nowej wiedzy, umiejętności przeciwdziałania oraz zapobiegania zagrożeniom z jakimi możemy się spotkać podczas działań ratowniczo–gaśniczych, stosowania odpowiednich środków ochrony indywidualnej, podejmowania decyzji oraz taktyki prowadzonych działań.


 • 20191206_1
 • 20191206_10
 • 20191206_11
 • 20191206_12
 • 20191206_13
 • 20191206_14
 • 20191206_2
 • 20191206_3
 • 20191206_4
 • 20191206_5
 • 20191206_6
 • 20191206_7
 • 20191206_8
 • 20191206_9

Opracowanie: asp. sztab. Witold Maciejewski

Zdjęcia: archiwum KP PSP Wolsztyn