Ćwiczenia w Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi

We wtorek 24 września, w Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi odbyły się ćwiczenia jednostek ochrony przeciwpożarowej, zakładające pożar w jednym z pomieszczeń na trzeciej kondygnacji.

W ćwiczenia zaangażowane zostały dwa zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Wolsztynie oraz zastęp ochotników z Kopanicy - najbliżej położonej jednostki która w przypadku pojawienia się zagrożenia, najprawdopodobniej pojawi się pierwsza na miejscu.

Założenie do ćwiczeń zakładało pożar w pomieszczeniu w którym na co dzień przebywają pensjonariusze. Jedna z sióstr zajmująca się domem, poinformowała wolsztyńskie służby o uruchomieniu się czujki dymu, jednocześnie zauważając wydobywający się dym z uchylonego okna. Drzwi do pomieszczenia okazały się zamknięte a w środku przebywać mogła osoba poszkodowana.

Pierwsi na miejscu pojawili się strażacy z Kopanicy. Po dokładnym rozpoznaniu dowódca polecił wprowadzić rotę gaśniczą do budynku w celu lokalizacji ognia oraz przeszukania pomieszczeń. Działania gaśnicze rozpoczęto na trzeciej kondygnacji, sprawnie wykonując dostęp do pomieszczenia oraz gasząc pożar. W wyniku przeszukania potwierdzono obecność nieprzytomnej osoby z zachowanym oddechem. Nastąpiła ewakuacja na zewnątrz oraz natychmiastowe udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy. W międzyczasie na miejsce dotarły zastępy z wolsztyńskiej jednostki. Rozstawiono podnośnik hydrauliczny oraz wprowadzono rotę gaśniczą do budynku, celem dokładnego przeszukania pozostałych pomieszczeń.

Ćwiczenia miały na celu sprawdzić nie tylko sposób prowadzenia działania na miejscu zdarzenia, ale również decyzje kierującego działaniem ratowniczym jak i dyżurnego stanowiska kierowania. Mając na uwadze charakterystykę obiektu i liczną grupę osób o ograniczonej możliwości poruszania, decyzje przez nich podjęte mają bardzo ważne znaczenie. W tym celu, współpracowano aplikacyjnie z przedstawicielami gmin, uzyskując pełne informacje o możliwościach wsparcia logistycznego np. podczas ewakuacji pensjonariuszy oraz prowadzenia działań w ujemnych temperaturach. Ponadto, ćwiczący zapoznali się z rozmieszczeniem pomieszczeń oraz wyjść ewakuacyjnych, a także z głównymi zagrożeniami jakie występują na terenie obiektu.


  • 20190924_1
  • 20190924_2
  • 20190924_3
  • 20190924_4
  • 20190924_5
  • 20190924_6
  • 20190924_7

Opracowanie: asp. Waldemar Wielgosz

Zdjęcia: asp. Waldemar Wielgosz / sekc. Damian Maciejewski