Spotkanie z prezesami i naczelnikami jednostek OSP

W piątek 9 sierpnia, w Komendzie Powiatowej PSP w Wolsztynie odbyło się spotkanie z prezesami i naczelnikami jednostek OSP z terenu powiatu wolsztyńskiego.

Głównym powodem spotkania, było polecenie Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego odnośnie organizacji spotkań informacyjnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w tym ratowników oraz właściwego posługiwania się pojazdami ratowniczymi w kontekście przyjętego zamiaru taktycznego. Była to również okazja do przedstawienia planu współpracy na najbliższe miesiące pomiędzy funkcjonariuszami PSP a druhami OSP, oraz dyskusji na tematy bieżące.

Jako pierwszy głos zabrał Komendant Powiatowy PSP w Wolsztynie bryg. Sławomir Śnita, który przywitał przedstawicieli oraz podziękował za przybycie. Następnie, poruszył kilka ważnych spraw w kontekście działań ratowniczo-gaśniczych oraz współpracy pomiędzy służbami.

W dalszej kolejności, asp. Waldemar Wielgosz rozwinął temat pożarów pojazdów pożarniczych, przedstawiając kilka ważnych zasad związanych z eksploatacją samochodów jak i właściwego zamiaru taktycznego.

Podczas spotkania, dyskutowano również na temat szkoleń dla druhów OSP, współpracy z mediami oraz planowanych ćwiczeń.


  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Opracowanie: asp. Waldemar Wielgosz

Zdjęcia: asp. Artur Birk / asp. Waldemar Wielgosz