Szkolenie Podstawowe Strażaków ratowników OSP

W dniu 26 stycznia 2019 roku w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Wolsztynie rozpoczęło się „Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP". Szkolenie jest skierowane do członków Ochotniczych Straży Pożarnych z jednostek z terenu powiatu wolsztyńskiego.

Celem szkolenia jest przygotowanie członków Ochotniczych Straży Pożarnych do:

nabycia wiedzy i umiejętności przez członków Ochotniczych Straży Pożarnych do wykonywania podstawowych czynności ratowniczych, w tym gaśniczych, właściwych dla rot w zastępie w ramach wyposażenia własnego jednostki OSP,
sprawnego i bezpiecznego wykonywania podstawowych czynności ratowniczych określonych w treściach programu szkolenia,
sprawnego i bezpiecznego wykonywania podstawowych czynności ratowniczych podczas powodzi,
prowadzenia łączności w sieciach radiowych UKF Państwowej Straży Pożarnej,
kierowania ruchem drogowym podczas działań ratowniczych.

Program szkolenia przewiduje 126 h zajęć, z czego 59 h zajęć o charakterze teoretycznym, 67 h zajęć o charakterze praktycznym.

Kierownikiem szkolenia jest mł.bryg. mgr inż. Tomasz Maciejewski - Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego, ds. łączności i obronnych.